Stresshåndteringskurser for private

Formål:
Stresshåndteringskurset er en støtte til et balanceret privatliv samt et sundt arbejdsliv. Du vil i mødet med ligestillede opnå større indsigt i egen problematik, møde forståelse for oplevede barrierer, og blive trænet i at bruge konstruktive copingstrategier og stresshåndteringsredskaber.  
 
Metode:
Kognitionspsykologisk teori og metode, deltagernes aktuelle stressudfordringer samt det tematiske indhold, præsenteret nedenfor, vil udgøre omdrejningspunktet for stresshåndteringsforløbet. Rækkefølgen og vægtningen af de forskellige temaer vil afhænge af de ønsker og behov, deltagerne præsenterer. Styrken ved at tage udgangspunkt i de ønsker og behov som deltagerne præsenterer er, at man altid beskæftiger sig med det, som deltagerne er optaget af samtidig med, at stress bliver mindre uoverkommelig, når sidemanden oplever tilsvarende symptomer og barrierer.  
 
Målgruppe:
Stresshåndteringsforløbet henvender sig til dig som har et ønske om at reducere stresssymptomer og få et større energi overskud. Deltagerantallet er maksimalt 6 personer. Der er løbende optag i gruppen.  
 
Gruppeleder:
Mette Lykke Borgstrøm er gruppeleder. Mette Lykke Borgstrøm er autoriseret psykolog og er specialiseret i at arbejde med stressbehandling og stressforebyggelse.  
 
Eksempler på tematisk indhold:
  • Hvad er stress?
  • Stressfaktorer
  • Kend din krops signaler – tidlige tegn og svære symptomer
  • Konkrete redskaber
  • Forebyggelse – kend egne grænser, planlæg, prioriter og sig fra
  • Ny selvidentitet – ”jeg var jo og kunne jo... hvad er jeg og hvad kan jeg nu?”
  • Kursændring – fokus på egne forventninger, ønsker og behov
 
 
 
 
 
Mødested og tid
Stresshåndtering finder sted:
Hver tredje onsdag kl. 16-18
Falkoner Alle 1, 3.sal
2000 Frederiksberg

Tilmelding og yderligere spørgsmål:
kontakt mig på telefon nr. 20 94 19 19
eller mail psykmette@outlook.dk

Portræt af Mette Lykke Borgstrøm
 
 
"Mette har været en stor hjælp i en svær periode af mit liv. Hun er dybt professionel og nærværende, samtidig med at man kan mærke hun ikke bare ser en som en klient, men som et menneske. Jeg er vild med måden hun bruger sig selv og både faglige og personlige erfaringer - det har været med til at skabe et trygt rum i gruppen, så jeg turde være åben for at mærke, lytte og forandre. Mette er anerkendende og respektfuld og hverken for blød eller hård, og jeg kan klart anbefale hende."
Cecilie T.

"I stresshåndteringsgruppen skaber Mette en rigtig god vekselvirkning mellem fordybelse i hver enkelt deltagers situation og så en fælles refleksion over generelle emner, som vedrører os alle. Det giver en fantastisk følelse af at få det dobbelte udbytte – nemlig både hjælp til ens egne personlige udfordringer og oplevelsen af at man ikke er alene om dem.
 
For mig personligt var Mette min redning, da jeg var gået ned med stress og følte mig totalt sårbar og fortabt. I begyndelsen et lille lys i mørket. Senere dét ståsted, jeg følte mig tryg ved og turde bevæge mig videre ud fra. Nu står Mette for dén lille ”justering” hver 14. dag, som gør at jeg igen kan klare en travl hverdag, overskue mit liv og se fremtiden optimistisk i møde."
Nina C.

"Jeg har i 2017 fulgt et stresshåndteringsforløb hos Mette Lykke Borgstrøm. I dette forløb er vi kommet omkring aktuelle problemstillinger vedr. arbejdssituationer, og hvad der kan være årsagen til stress, men også dybereliggende mekanismer og problemstillinger er blevet vendt. Mette har med sit utrolige engagement, empati og viden omkring emnet været en uvurderlig hjælp. Hun forstår at gøre det “svære” stof enkelt og forståeligt, og byder gerne ind med erfaringer fra eget liv. Hendes indsigtsfulde og tillidsvækkende håndtering af forløbet har været med til, at jeg nu kan vende tilbage til arbejdslivet med fornyet styrke og tro på mig selv. Hun får mine ydmyge og uforbeholdne anbefalinger, idet hun virkelig forstår at flytte “store sten” på en besværlig vej."
Hanne H.

"Mette er en utrolig professionel og kompetent stress psykolog. Jeg har i de to år, jeg har fået rådgivning hos hende lært meget om mig selv, og fået indblik i hvordan jeg selv kan forebygge stress i min hverdag; både på studiet, i job og i privatlivet. Mette har en god evne til at lytte, vejlede og føre én på rette spor igen, og min deltagelse på hendes stress håndterings hold har haft en meget stor betydning for, hvor jeg er i dag."
Maja N.