Erhverv

Kurser, foredrag og workshops

Kom af med stress – og slip for fejl, ineffektivitet og sygemeldinger.
Hver syvende dansker føler sig dagligt stresset på sin arbejdsplads, og 35.000 er dagligt sygemeldt i Danmark på grund af stress. Omkostninger i forbindelse med en sygemelding er gennemsnitligt 2.000 kr. pr. dag. Men det koster ikke bare i kroner og ører, når vi bliver stressede. Det forringer også arbejdsglæden, produktiviteten og livskvaliteten. Samtidig kan arbejdspladser, hvor der er stress, få et dårligt ry, som gør det svært at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.
 
Derfor er det vigtigt at komme af med stress i tide.
 
 
Kom af med stress gennem forebyggelse – foredrag, kursus eller workshop gør jeres medarbejdere mere robuste til forandring
Foredraget eller kurset skræddersys specielt til jer og vil bidrage til at gøre jeres medarbejdere mere robuste, så I kan undgå stress såvel som de uheldige konsekvenser af stress i form af fejl, ineffektivitet og sygemeldinger.
 
Der anvendes et konkret og handlingsorienteret fokus, og medarbejderne gives enkle redskaber med hjem, som de kan bruge med det samme.
 
Dette er en effektiv og velegnet måde at sætte ind i tide og komme af med stress på gennem forebyggelse. Alt skræddersys specielt til jer, således at indhold, vinkel og længde passer til jeres behov.
 
 
Det tematiske indhold kunne for eksempel være:
  • Hvad er stress?
  • Stressfaktorer
  • Kend din krops signaler – tidlige tegn og svære symptomer
  • Konkrete redskaber
  • Forebyggelse – kend egne grænser, planlæg, prioriter og sig fra
  • Ny selvidentitet – ”jeg var jo og kunne jo... hvad er jeg, og hvad kan jeg nu?”
 
Ring på 20 94 19 19, hvis du har spørgsmål eller ønsker et uforpligtende møde vedrørende hvilke tilbud, der passer til jeres arbejdsplads og de behov, som I har.
 
 
 
"Mette rummer en skøn blanding af solid erfaring fra mange års arbejde med stressramte og så en forfriskende åben og ærlig tilgang til hvert enkelt menneskes unikke situation. Det gør at man føler sig i virkeligt gode hænder."
Nina C.

"Som konsulent har Mette løst arbejdsopgaver inden for medarbejder- og ledelsesudvikling, personvurdering, stresshåndtering, uddannelse i testværktøjer og andre konsulentopgaver. Mette bidrager til at øge opgavens kvalitet ved hjælp af sine gode analytiske evner.
Derudover viser hun stærke sider i undervisningssammenhænge, hvor hun har gennemslagskraft og rigtig god indlevelsesevne, og hun formår således at formidle et kompliceret materiale samt hendes psykologfaglige indsigt på en forståelig måde overfor kunder og samarbejdspartnere.
Mette er meget tydelig og umiddelbar i sin direkte kontakt, og man oplever en høj grad af nærvær og tilstedeværelse i mødet med hende."
Sune N.

"Mit stressforløb hos Mette Borgstrøm, såvel individuelt som i gruppe, har haft afgørende betydning for at jeg kunne komme tilbage til mit job i rette tempo. Mette har ligeledes givet sparring til min leder og HR og fået skabt en forståelse for håndtering af min situation og om samarbejdet med arbejdspladsen for at komme godt tilbage. Jeg har siden min tilbagevenden til arbejdspladsen løbende haft individuelle konsultationer med Mette, for at blive kalibreret, som jeg kalder det. Det vil for mit vedkommende sige, at få rettet op i tide, så jeg ikke falder for langt tilbage i gamle uhensigtsmæssige vaner. Mette er en uvurderlig støtte for mig, og har også givet min arbejdsplads et stort kompetenceløft i forhold til at kunne rumme min tilbagevenden og lære af det, således at senere stressforløb hos andre kolleger er blevet håndteret langt mere professionelt fra starten."
Helle N.