Individuelt forløb

Jeg tilbyder behandling til voksne af stress, depression, angst og lavt selvværd.

Et eksempel på et typisk individuelt behandlingsforløb:
 
Behandlingsforløbet indledes med at afklare, hvad klienten ønsker skal være anderledes, og hvad de gerne vil have mere af i deres liv.
 
I de fleste tilfælde henvender klienter sig til mig med symptomer, som de ønsker skal gå væk f.eks. nedtrykthed, angstsymptomer, tendens til at være for ”hård” ved sig selv, overvægt, at de ikke kan stoppe tanker om, at de ikke har gjort det godt nok, følelser af andre klarer sig bedre og måske tænker dårligt om dem etc. For det meste bruger klienten meget energi på at tænke over, hvad andre tænker om dem og samvær med andre bliver nogle gange forberedt for at undgå pinlige pauser. De psykiske symptomer ledsages ofte af
fysiske symptomer som hovedpine, forstyrret søvn, muskel og ledsmerter som ondt i skuldrene, lænden eller armene, hjertebanken, øget svedudsondring, kvælningsfornemmelser, svimmelhed, øget irritabilitet, lav energi etc.
 
At vende fokus til, hvad der ønskes mere af i livet kan være vanskeligt, fordi de fleste er vant til at have fokus på, hvad der mangler og ikke er godt nok. Mange har en følelse af, at de egentligt ikke er klar over, hvad de ønsker for dem selv. Jeg afsætter derfor 1½ time til første samtale så vi i fællesskab kan definere et positivt mål for samtaleforløbet.
 
Samtaleforløbene sigter mod at afklare klientens værdier og modificere uhensigtsmæssige tanke og handlingsmønstre. For at kunne gøre noget anderledes er det en forudsætning, at man er klar over, hvordan man handler pr. automatik. Når tanke- og handlingsmønstre er afklaret, arbejdes med at træne alternative handlinger. Målet er ikke, at klienten skal blive en helt anden, men at give den enkelte flere handlemuligheder, således at man ikke altid foretager samme handlinger, der potentielt udmatter en og giver anledning til selvbebrejdende tanker. Målet er at frisætte den enkelte til at leve i overensstemmelse med sine værdier.
 
Varigheden af forløbene afhænger af, hvor sikker den enkelte ønsker at være i nye handlingsmåder. Et typisk forløb består af 3-10 gange. Det er vigtigt at understrege, at nye måder at handle på skal trænes. Det er ikke tilstrækkeligt blot at forstå principperne. Det svarer til, at du f.eks. lærer en løbeteknik og forventer, at du kan stille op til olympiaden om fire år uden nogen træning i den mellemliggende periode. Træningen bliver du - ved hjælp af samtaleforløbet og/eller stresshåndteringskurset – i stand til at foretage på egen hånd, og det bliver med tiden nemmere, men den skal vedligeholdes.

Individuel samtale

"Jeg har via mit forløb hos Mette fået øje på, at jeg selv kan gøre meget for at påvirke, hvordan jeg har det. Det har givet mig et håb om, jeg selv kan gøre en forskel, og jeg ser mig selv på en anden måde. Mette formår at gøre svære og abstrakte ting konkrete og forståelige ved at bruge gode nærværende hverdags eksempler og humor."
Peter B.

"Mette har hjulpet mig til at se mig selv på en anden måde. Jeg har fået større kendskab til mig selv og er blevet mere bevidst om at skabe rum for, at jeg kan få det bedre. Jeg er kommet frem til, at jeg gerne vil værdsættes for at være ærlig overfor mig selv. Kort sagt kan jeg nu bedre lide mig selv og det er stort for mig."
Pia A.

"Mit verdensbillede er ændret, så jeg nu forstår, at hvis jeg ikke har det godt med mig selv, bliver arbejdslivet og privatlivet aldrig rigtigt godt. Det er lykkedes Mette at få mig til at forstå at arbejdet godt kan klare sig uden mig."
Lone N.

"Efter at have været hos adskillige psykologer uden at mine angstssymptomer blev mindre kom jeg til Mette. Forskellen på Mette og de andre psykologer er, at hun konfronterede mig og fastholdt mig i, hvorfor jeg kun fulgte hendes råd halvhjertet. Jeg blev bevidst om, at jeg åbenbart ikke stolede nok på andre til helt at slippe kontrollen. Mette bad mig vælge enten at følge hendes anvisninger eller at stoppe behandlingerne, som ellers var spild af tid og penge. Det gav mig modet til at springe ud i at prøve hendes anvisninger af. Mine angstssymptomer forsvandt og skulle de komme igen har jeg nu redskaberne til at dæmpe angsten igen. "
Mads K.

"Professionel, dygtig og empatisk er nok de ord der karakteriserer Mettes arbejde bedst. Jeg havde, inden jeg fik Mette anbefalet, prøvet flere psykologer, som jeg ikke havde en varig effekt af. Først hos Mette fik jeg værktøjer, som jeg efterfølgende har gjort stor brug af. Jeg har hele mit liv haft vanskeligt ved at sige fra, og har ikke været i stand til at yde mindre end det perfekte. I dag har jeg fået en bedre balance i mit liv, der betyder, jeg ikke længere får svære stresssymptomer. Jeg kommer aldrig til at blive ligeglad eller ikke yde kvalitet, men jeg har erfaret, at mindre også kan gøre det og endda uden stresssymptomer. Jeg oplever i dag at have større overskud til ting i mit privatliv, hvor jeg tidligere kun arbejdede og restituerede til at komme på arbejde igen. "
Thomas B.

"Mette er fantastisk til at hjælpe med at sætte ord på det der er svært, hvilket har været hjulpet mig til at forstå årsagerne til den stress jeg oplevede. Jeg har fået flere stresshåndteringsredskaber, som jeg dagligt gør brug af."
Søren G.